Uncategorized

Hulagway sa Kinabuhi: Dagat

This is a weekly meme in support for Bisdak Bloggers. Words below are written in Bisaya.

Niadtong Sabado, mi adto kami sa Dagat kay nag saulog mi sa adlawng natawhan sa akong lola. Kami tibuok pamilya nangalingaw kami pagkaligo sa dagat. Nalingaw kami ug langoy-langoy ug kaon daghan.

Nagpasalamat ako ug dako sa Ginoo nga gitaga-an pa niya ug maayo ug taas nga kinabuhi ang kong Lola. Ochenta edos na ang iyang edad pero baskog pa gihapon siya. Dalaygon ang Dyios!

Bogie

CDO Lifestyle Blogger.
Blogger since 2008. Educator. Life Mentor.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *